Nickita Tsoy „BODY / SOMA”

Pragaleria

Stalowa 3, Warszawa

Nickita Tsoy „BODY / SOMA”

Pragaleria ma przyjemność zaprosić Państwa na pierwszą w Polsce wystawę indywidualną Nickity Tsoya p.t. „Body / Soma”.

Fotorelacja z wernisażu: LINK

Czytaj więcej »

BODY / SOMA

 

Twórczość tego młodego malarza, pochodzącego z Ukrainy, zaskakuje dojrzałością formalną i treściową, a jego obrazy, choć niezwykle rzadko pojawiają się na polskim rynku sztuki, cieszą się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem kolekcjonerów malarstwa. Tytułowa „Soma” to ciało, widziane z medycznego punktu widzenia. To mięso, które mogłoby być obserwowane pod mikroskopem przez skupionych laborantów, mierzone, ważone, i osłuchiwane przez zatroskanych medyków, krojone i zszywane zręcznymi dłońmi chirurgów i patologów. W obrazach Nickity Tsoya odnajdujemy więc cielesność w jej najbardziej biologicznym aspekcie. Materia ciał jest płynna i podlega nieustannym przemianom. Artysta często kreśli ją jedynie przy pomocy transparentnej, białej farby, nakładanej lekko na surowe, niezagruntowane płótno. Bo przecież istnieje też ciało idealne, ciało niebieskie, ciało Boga, ciało z poezji, liryczne, niematerialne, ciało zmysłowe, wreszcie: ciało – Świątynia Ducha. Prawdziwym wyzwaniem dla widza może stać się poszukiwanie śladów uniwersalnego piękna, antycznych cnót i duchowości w zdeformowanych obliczach, pod grubą warstwą przerośniętych mięśni, w nieforemnych i nieproporcjonalnych kończynach postaci z obrazów Nickity Tsoya.

 

Pragaleria Gallery invites you to visit Nickita Tsoy’s „Body / Soma” exhibtion. This is the first solo show in Poland of a young painter from Ukraine. His creations  never stop to amaze the viewer by their maturity, both formally and contextually. Nickita Tsoy’s paintings rarely appear in polish art market, always exciting collectors special interest. „Soma”, as the title explains, means body, seen from the medical point of view. It is the meat, that could be observed under microscope by focused laboratory assistants, measured, weighted and auscultated by concerned medics or cut open and stitched together by skillful hands of surgeons and pathologists. In Nickita Tsoy’s paintings we discover carnality in its most biological form. It appears to be fluid, in a continuous state of flux, often created only with white, delicate, transparent brushstrokes on the surface of an unprimed canvas. And yet, there is also an ideal body existing somewhere, celestial body, Body of God, body lyrical, incorporeal body sensual, finally: body – the Temple of a Spirit. It may come as a challange for a viewer to look for a traces of the universal beauty, antique virtues and spirituality  in those deformed faces, under a thick layer of an overgrown muscle tissue or in those shapeless and disproportionate limbs.

1

Nickita Tsoy

Vanishing 2017

akryl, płótno | 190x150 cm

Cena sprzedaży:

2

Nickita Tsoy

Talk to my hand 2017

akryl, płótno | 150x120 cm

Cena sprzedaży:

3

Nickita Tsoy

Vacuum of a teaspoon 2017

technika mieszana (olej, akryl), płótno | 128x88 cm
4

Nickita Tsoy

Room 2017

olej, płótno | 110x110 cm
5

Nickita Tsoy

Apollo the Giant 2017

akryl, płótno | 170x150 cm
6

Nickita Tsoy

Prayer for Apollo 2017

akryl, płótno | 170x150 cm
7

Nickita Tsoy

Running with a yellow head 2017

technika mieszana (olej, akryl), płótno | 120x100 cm
8

Nickita Tsoy

Round 1 2017

olej, płótno | 80x60 cm
9

Nickita Tsoy

Round 2 2017

olej, płótno | 90x85 cm

Cena sprzedaży:

10

Nickita Tsoy

Round 3 2017

olej, płótno | 80x80 cm
11

Nickita Tsoy

Employee of a month 2017

technika mieszana (olej, akryl), płótno | 150x120 cm

Cena sprzedaży:

12

Nickita Tsoy

Acapella 2017

akryl, płótno | 150x120 cm

Cena sprzedaży:

13

Nickita Tsoy

Horseman N1 2017

akryl, płótno | 150x190 cm
14

Nickita Tsoy

Horseman N2 2017

akryl, płótno | 150x190 cm
15

Nickita Tsoy

Gabriel 2016

technika mieszana, płyta (gesso) | 90x43 cm
16

Nickita Tsoy

N5 2017

akryl, papier | 90x60 cm
17

Nickita Tsoy

Sailfe 2017

akryl, papier | 90x60 cm
18

Nickita Tsoy

Chicken 2017

akryl, papier | 90x60 cm
19

Nickita Tsoy

Kap 2017

akryl, papier | 90x60 cm
20

Nickita Tsoy

Dog N5 2017

akryl, papier | 90x60 cm
21

Nickita Tsoy

Lobster 2017

akryl, papier | 90x60 cm
22

Nickita Tsoy

Noah 2017

akryl, papier | 90x60 cm
23

Nickita Tsoy

Vakumba 2017

akryl, papier | 90x60 cm
Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

Vanishing 2017

akryl, płótno | 190x150 cm

Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

Talk to my hand 2017

akryl, płótno | 150x120 cm

Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

Vacuum of a teaspoon 2017

technika mieszana (olej, akryl), płótno | 128x88 cm

Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

Room 2017

olej, płótno | 110x110 cm

Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

Apollo the Giant 2017

akryl, płótno | 170x150 cm

Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

Prayer for Apollo 2017

akryl, płótno | 170x150 cm

Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

Running with a yellow head 2017

technika mieszana (olej, akryl), płótno | 120x100 cm

Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

Round 1 2017

olej, płótno | 80x60 cm

Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

Round 2 2017

olej, płótno | 90x85 cm

Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

Round 3 2017

olej, płótno | 80x80 cm

Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

Employee of a month 2017

technika mieszana (olej, akryl), płótno | 150x120 cm

Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

Acapella 2017

akryl, płótno | 150x120 cm

Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

Horseman N1 2017

akryl, płótno | 150x190 cm

Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

Horseman N2 2017

akryl, płótno | 150x190 cm

Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

Gabriel 2016

technika mieszana, płyta (gesso) | 90x43 cm

Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

N5 2017

akryl, papier | 90x60 cm

Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

Sailfe 2017

akryl, papier | 90x60 cm

Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

Chicken 2017

akryl, papier | 90x60 cm

Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

Kap 2017

akryl, papier | 90x60 cm

Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

Dog N5 2017

akryl, papier | 90x60 cm

Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

Lobster 2017

akryl, papier | 90x60 cm

Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

Noah 2017

akryl, papier | 90x60 cm

Warszawa 2017/09/25

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI

Carpe Artem Mikołaj Konopacki, właściciel marki
Pragaleria Dom Aukcyjny

potwierdza autentyczność sprzedanej pracy

Nickita Tsoy

Vakumba 2017

akryl, papier | 90x60 cm

Zgłoszenie chęci kupna

W celu zgłoszenia chęci kupna należy wypełnić formularz.

Prosimy o wpisaniu w pole "dodatkowe uwagi" informacji na temat preferowanego sposobu płatności (przelew, gotówka, karta, przelew) oraz sposobu odbioru prac (osobisty, przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska) oraz ewentualnie czy są Państwo zainteresowani innymi pracami tego artysty.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
telefon: 884798852
email: info@pragaleria.pl
    Metoda licytacji

    Limit ceny    Akceptuję regulamin oferty galeryjnej