Polityka prywatności

Pragaleria

Stalowa 3, Warszawa

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

w związku nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) obowiązującymi od 25 maja 2018r, pragniemy poinformować, że dane osobowe, które są zbierane i znajdują się w naszej bazie są administrowane przez Carpe Artem Mikołaj Konopacki właściciela marki Pragalera i na bieżąco dochowujemy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Pragniemy poinformować również, że ilość zbieranych danych jest minimalizowana i odpowiada potrzebom celu zbierania bądź wynika z przepisów prawa.

Jako administrator Carpe Artem Mikołaj Konopacki przetwarza dane w celach związanych z wykonywaniem umów, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu w celach informacyjnych a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu umowy. Dane przetwarzane są również w celach przekazywania informacji handlowych po uzyskaniu od Państwa odpowiedniej zgody.

Informacje dodatkowe:

Dane kontaktowe to: Carpe Artem Mikołaj Konopacki, ul. Stalowa 3/1/3/15, 03-425 Warszawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umów, umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania poszczególnych osób o wyrażenie zgody, która jest niezbędna do przedstawienia naszej informacji handlowej.
Dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i są przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrażą Państwo skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
Dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych.
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Carpe Artem Mikołaj Konopacki narusza przepisy prawa.
Jesteśmy gotowi na udzielenie wszelkich informacji na nurtujące państwa sprawy dotyczące gromadzenia przez nas danych osobowych.