Artysta Tygodnia: Mariusz Kozik

Pragaleria

Stalowa 3, Warszawa

Artysta Tygodnia: Mariusz Kozik

Jak wyjątkowy trzeba mieć charakter, by z tak ogromną cierpliwością dążyć do perfekcji nie tylko w wykonaniu, niezależnie od użytego medium, ale również w detalach i równocześnie – nie minąć się z historycznymi faktami? Z pewnością wie to Mariusz Kozik, artysta multimedialny, który po cennych doświadczeniach jako twórca sztuki współczesnej zwrócił się w stronę malarstwa cyfrowego. Wyjątkowe połączenie tematyki opartej m.in. o sceny batalistyczne z szerokim spektrum technik, zarówno tych tradycyjnych jak i nowoczesnych, pozwoliło artyście na stworzenie niepowtarzalnych dzieł sztuki.

Znakiem rozpoznawczym prac Mariusza Kozika jest podejmowana przez niego tematyka historyczna, która zajmuje jego uwagę już od czasów młodości: „Zajmuję się scenami batalistycznymi, historią. Historia jest moją pasją i tutaj trzeba szukać korzeni moich realizacji. Nawet w momencie, gdy uprawiałem sztukę współczesną, to posiłkowałem się niejednokrotnie archetypami, mitami, głównie poszukując wartości w historii. Cięgle muszę poszerzać, pielęgnować i rozwijać, swoją wiedzę, zwłaszcza jeśli dotykam konkretnych historycznych wydarzeń (…)”.1 Skrupulatność z jaką Mariusz Kozik poszukuje informacji by ostatecznie wykreować dzieło wymaga poświęcenia uwagi i skupienia, wielu miesięcy studiów nad podjętym tematem, by wszystkie jego elementy i detale ostatecznie znalazły właściwe miejsce, a co ważniejsze – były zgodne z faktami. Wydaje się, że poprzez dociekanie prawdy historycznej, Mariusz Kozik poszukuje uniwersalnych zasad i buduje własne archetypy w oparciu o wartości przypisywane bohaterom jego dzieł. Uwaga twórcy jest skupiona na starożytnej Grecji i Rzymie. Podczas swoich studiów nie pomija jednak również średniowiecznych wypraw krzyżowych, polskiej husarii czy batalii wojsk napoleońskich, toczonych na początku XIX wieku. Paradoksalnie, w kontraście do zainteresowań artysty i skupieniu uwagi na wiekach minionych, Mariusz Kozik uprawia nie tylko malarstwo sztalugowe. Jest on również specjalistą od technologii, który wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki w służbie sztuce, tworząc również malarstwo cyfrowe.

Drugim unikalnym elementem obrazów Mariusz Kozika jest odwołanie się do praw którymi rządzi się natura. 2 Praw równie niepodważalnych jak fakty historyczne. W tym kontekście można uznać, że artysta mógłby zgodzić się z Demokrytem, który twierdził, że sztuka to wzorowanie się na mechanizmach działania zaczerpniętych z natury (greckie pojęcie: mimesis).3 W przypadku Mariusz Kozika jest to dostrzeżenie układu linii (często prostopadłych) na przykład w sylwetce drzewa, gdzie wertykalny pień poprzecinany jest poziomymi odnogami gałęzi. W wielu pracach artysty można odnaleźć również doskonałą kompozycję ujętą w formie linii diagonalnej, nadającej dziełu charakter dynamiczny, tak chętnie wykorzystywanej przez barokowych malarzy, z których wymienić należy na pewno: Michelangelo Merisi da Caravaggio i Petera Paula Rubens’a.

W historii polskiego malarstwa wielu mistrzów pędzla tworzyło obrazy o podobnej tematyce. Nieliczni jednak podejmowali się kreowania scen historycznych z tak czystych ideowo pobudek – dla gloryfikacji uniwersalnych cech charakteru, takich jak: męstwo, odwaga, walka o własne idee. Być może ze względu na czasy, w których żyli, główną motywacją były dla nich pobudki patriotyczne, co widać wyraźnie choćby w płótnach rodziny Kossaków (Juliusza – nestora, Wojciecha i jego syna Jerzego). Inni XIX-wieczni artyści, jak Józef Brandt, Alfred Wierusz-Kowalski, Józef Chełmoński odebrali wykształcenie w tzw. Szkole Monachijskiej, co wpłynęło również na tematykę ich twórczości. Sięgając dalej można wymienić również Aleksandra Orłowskiego i Piotra Michałowskiego działających na początku XIX wieku. Poszukując wśród dawnych mistrzów, tych, którzy tak jak Mariusz Kozik, byliby zainteresowani antykiem (starożytnością), poza Janem Styką, nasuwa się nazwisko jednego chyba z najsłynniejszych malarzy akademickich związanych z polską sztuką – czyli Henryka Siemiradzkiego. W twórczości Mariusza Kozika nie znajdziemy jednak hieratyczności i wyniosłości przedstawionych postaci czy romantycznej sielskości w sztafażach. Jego kompozycje są pełne dynamiki, ruchu i autentycznych emocji odzwierciedlonych postaci.

Twórczość Mariusza Kozika to doskonały przykład połączenia wiedzy, filozofii i wybitnego talentu na usługach sztuki. Nie jest zaskoczeniem, że właśnie jego malarstwo zostało docenione m.in. przez największe firmy producenckie związane z grami strategicznymi, do których artysta tworzy oprawę graficzną przy użyciu nowego medium w sztuce – malarstwa cyfrowego. Medium wyjątkowego, szczególnie w zestawieniu z tematyką obrazów i inspiracjami Mariusza Kozika.

Zespół Pragalerii

Zobacz katalog w PDF

Zobacz ofertę galerii

1 Źródło: https://lubelski.pl/wielki-sukces-lubelskiego-artysty-jego-prace-zna-caly-swiat/ (dostęp 04.12.2020)

2 Źródło: https://www.gosc.pl/doc/1547462.Ojciec-skrzydlatych-jezdzcow (dostęp 04.12.2020)

3 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, Warszawa 1988, t. 1., s. 96.

Opublikowano: 2020-09-28