2_Utero, 2020 oil, canvas,140X90,signed on the reverse

Pragaleria

Stalowa 3, Warszawa

Nikita TSOY (ur. 1991) - Utero, 2020