1. Kwarantanna, akryl, olej, 112x154cm., 2020

Pragaleria

Stalowa 3, Warszawa

Henryk Laskowski (ur. 1951) - Kwarantanna, 2020