16670429980cd5e.jpg

Pragaleria

Stalowa 3, Warszawa

Jan Bembenista (ur. 1962) - Kurnik, 2022