Oferta

Pragaleria

Stalowa 3, Warszawa

glina wypalana; 36 x 34 x 20 cm;
papierowa nalepka z autorem i ceną formy.
*Do opłaty aukcyjnej doliczana jest opłata z tytułu droit de suite w wysokości 5%.