Oferta

Pragaleria

Stalowa 3, Warszawa

drzeworyt, papier; 9 x 13,5 cm (wymiary kompozycji), 21 x 30 cm (wymiary arkusza); z teki „Historia żaglowca, 20 oryginalnych drzeworytów Stanisława Rolicza” (1947-1948); sygnowany w kompozycji: RS; l. d. opisany: Łódź Wikingów ok. VIII w.; sygn. i dat. p. d.: SRolicz47; uszkodzona oprawa

drzeworyt, papier; 12 x 9,5 cm (wymiary kompozycji), 30 x 21 cm (wymiary arkusza); z teki „Historia żaglowca, 20 oryginalnych drzeworytów Stanisława Rolicza” (1947-1948); sygn. w kompozycji p. d.: RS; opsisany u dołu: Statek podług stempla hrabiego Edwarda von Ruthland ok.1395 r.; sygn. i dat. p. d.: SRolicz48