Oferta

Pragaleria

Stalowa 3, Warszawa

olej, płótno naklejone na płytę; 35 x 50 cm;
sygn. p. d.: S. Mazuś, dat. l. d.: 2015;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: Stanisław MAZUŚ / „W KWIATACH – JĘDRZYCHOWICE” / 2015 r. / 35 x 50 cm – olej – płótno naklejone na płycie HDF / obraz 6712 / gwarancja 500 lat [podpis artysty].
*Do opłaty aukcyjnej doliczana jest opłata z tytułu droit de suite w wysokości 5%.