Oferta

Pragaleria

Stalowa 3, Warszawa

olej, płótno; 73 x 92,5 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: M. KRUK/ Poznań 2007.
*Do opłaty aukcyjnej doliczana jest opłata z tytułu droit de suite w wysokości 5%.