Oferta

Pragaleria

Stalowa 3, Warszawa

heliograwiura, karton; 34 x 41 cm (świetle oprawy);
sygn. pod kompozycją „BUTOWT – ANDRZEYKOWICZ PXT” oraz „HELIOGRAVIURE V.ANGERERA”;
tytuł obrazu po polsku i francusku;
dodatkowe napisy: „Druk Tow. rozprzestrz. Sztuk pięknych w Wiedniu”;
„SKŁAD GŁÓWNY U MAURYCEGO ROBICZKA W WARSZAWIE”.
Grafika pochodzi ze zbioru „Album malarzy polskich w sztychach” wydany w 1884 roku. Było to pionierskie wydawnictwo na ziemiach polskich o ogromnym znaczeniu dla upowszechniania twórczości współczesnych polskich artystów, szczególnie w czasie trwania zaborów.