Oferta

Pragaleria

Stalowa 3, Warszawa

technika mieszana (akwarela, kolaż, pastel), papier, 27 x 37,5 cm, sygn. na odwrocie

technika mieszana (akwarela, kolaż, pastel), papier, 27 x 37,5 cm, sygn. na odwrocie

technika mieszana (akwarela, pastel), papier, 36 x 35 cm, sygn. na odwrocie. Praca nieoprawiona.

olej, płótno, 60 x 80 cm, sygn. na odwrocie

olej, płótno, 60 x 50 cm, sygn. na odwrocie

olej, płótno, 55 x 46 cm, sygn. na odwrocie

olej, płótno, 55 x 46 cm, sygn. na odwrocie

olej, płótno, 50 x 70 cm, sygn. na odwrocie