20_Tajemiczy lassssss

Pragaleria

Stalowa 3, Warszawa

12 Aukcja Sztuki Młodej – 21 czerwca 2017 r., godz. 19.30